Երաժշտական գրագիտության առաջին դաս

«Լուիզա-Վ» դպրոցում տեղի ունեցավ երաժշտական գրագիտության այս տարվա առաջին դասը: 
 Մենք կարևորում ենք, որ երեխան դասական երաժշտական գործիքներին, նրանց պատմությանն ու հնչողությանը ծանոթանա առաջին իսկ դասերից և երաժշտական աշխարհի վերաբերյալ պատկերացումները լինեն առավել ամբողջական: